අධි ආරක්ෂක කලාප එපා | උතුරේ ඉඩම් ආපසු දෙනු | යුද අපරාධ පරීක්ෂණ පවත්වනු

අධි ආරක්ෂක කලාප ඉවත් කොට උතුරේ ජනතාවගෙන් පැහැර ගත් ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස නව සම සමාජ පක්ෂය බල කර සිටියි. කොළඹ පැවතුනු මාධ්‍ය හමුවකදී වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න සහෝදරයා ප්‍රකාශ කළේ දෙමළ ජනතාවගේ පාරම්පරික ඉඩම් හමුදා පාලනය යටතේ තබා ගැනීමට කිසිදු අයිතියක් නැති බවයි. යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ජාත්‍යන්තර හෝ දේශීය පරීක්ෂණයක් විශ්වනීය භාවය සහතික කොට ඇති ස්වාධීන විමර්ශකයන් විසින් කළ යුතු බව නසසප ප්‍රධාන ලේකම් වරයා අවධාරණය කරයි.
(පෙබරවාරි 12, 2015)


NSSP Home